Privacybeleid

The Fine Art Collective is een initiatief van ColArt b.v. en stelt zich ten doel uw privacy te beschermen en te waarborgen als u onze sites bezoekt of elektronisch met ons communiceert. ColArt b.v. zal uw persoonlijke informatie, waaronder uw emailadres, nooit zonder uw toestemming verkopen, verhuren of anderszins afstaan aan derden, behalve op de wijze als vermeld in dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid omschrijft wat er gebeurt met persoonlijke gegevens die u ons verstrekt of die we vergaren als u deze site bezoekt.

Gebruik van uw informatie

De informatie die over u wordt verzameld en opgeslagen wordt primair gebruikt om onze diensten aan u te kunnen aanbieden en voor marketing doeleinden.

We kunnen de informatie gebruiken:

  • i. Om u op verzoek te voorzien van informatie over onze producten. Om informatie te verschaffen over andere producten waarvan we denken dat die voor u interessant kunnen zijn, daar waar u ermee hebt ingestemd dat u dergelijke informatie ontvangt.
  • ii. Om aan onze contractuele verplichtingen aan u te voldoen.
  • iii Om u te informeren over veranderingen op onze website, zoals verbeteringen of veranderingen in diensten/producten die van invloed kunnen zijn op onze dienstverlening.

Als u een klantrelatie met ons hebt, kunnen we u benaderen met informatie over goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Als u nog geen klantrelatie met ons hebt, nemen we alleen contact met u op als u daarvoor toestemming hebt verleend en alleen met de middelen waarvoor u die toestemming hebt verleend.

Opslag van uw persoonlijke gegevens

We kunnen van u verzamelde gegevens voor verwerking en opslag overdragen naar locaties buiten de Europese Economische Zone. De gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de Europese Economische Zone werkt voor ColArt International Holding. Door het verschaffen van uw persoonlijke gegevens stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. We doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om te zorgen dat uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld. Gegevens die aan ons worden verschaft worden opgeslagen op onze beveiligde servers. De overdracht van informatie via het internet is niet volstrekt veilig. Daarom kunnen we de veiligheid van gegevens die elektronisch aan ons worden gestuurd niet garanderen en geschiedt het toesturen van dergelijke gegevens geheel op eigen risico. Daar waar we u een wachtwoord hebben verstrekt (of u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot delen van onze site bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden daarvan.

Het doorgeven van uw informatie

Waar dat passend is kunnen we uw persoonlijke informatie doorgeven aan een lid van onze groep. Dit geldt tevens, als dat van toepassing is, voor onze dochter- of zusterondernemingen.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook doorgeven aan derden:

  • i. Als we onze bedrijfsactiviteiten en/of bedrijfsmiddelen geheel of ten dele verkopen aan een derde partij.
  • ii. Als we wettelijk verplicht zijn uw informatie af te staan.
  • iii. Om mee te werken aan fraudebestrijding en om creditrisico te minimaliseren.

Links naar derden

Op onze website kunt u links naar derden aantreffen. Die websites moeten hun eigen privacybeleid voeren, hetgeen u zelf moet nagaan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het privacybeleid van derden omdat we daar geen zeggenschap over hebben. Toegang tot informatie Overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens van 1999 hebt u het recht om de persoonlijke informatie die wij over u hebben in te zien. Als u gebruik wilt maken van dit recht of vragen hebt over dit Privacybeleid of de uitvoering ervan, kunt u contact opnemen met de gegevensbeheerder van ColArt b.v. , Minervum 7491, 4817 ZP, Breda, Nederland. Voor elk verzoek om toegang kan een vergoeding van €12 worden gevraagd. Dit bedrag is een vergoeding voor de kosten van het verschaffen van de gevraagde informatie.

FacebooktwitterFacebooktwitter