PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 01-05-2018

The Fine Art Collective is een initiatief van ColArt b.v. en stelt zich ten doel uw privacy te beschermen en te waarborgen als u onze sites bezoekt of elektronisch met ons communiceert. ColArt b.v. zal uw persoonlijke informatie, waaronder uw emailadres, nooit zonder uw toestemming verkopen, verhuren of anderszins afstaan aan derden, behalve op de wijze als vermeld in dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid omschrijft wat er gebeurt met persoonlijke gegevens die u ons verstrekt of die we vergaren als u deze site bezoekt.

 1. Wie zijn wij?

1.1       Wij zijn Colart International Holdings Limited en zijn actief onder de naam “colart”. Wij zijn eigenaar van deze website en exploiteren deze (de “Site”). Onze contactgegevens staan op de Site. Neem contact met ons op als u vragen of feedback hebt over dit beleid.

 1. Wat is het nut van dit beleid?

2.1       Dit beleid licht toe hoe wij omgaan met uw “persoonsgegevens” (d.w.z. informatie over geïdentificeerde of identificeerbare levende personen). In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke van de door ons verzamelde persoonsgegevens. Lees verder om te weten te komen welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en beschermen, aan wie wij deze vrijgeven en hoe u toegang hebt tot deze gegevens en deze kunt corrigeren of kunt verzoeken om de verwerking ervan stop te zetten.

2.2       Door gebruik te maken van de Site accepteert u dit beleid, onze algemene voorwaarden en ons cookiebeleid. Gebruik de Site niet tenzij u volledig instemt met dit beleid, het cookiebeleid en de algemene voorwaarden. Als u de Site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u deze zaken accepteert.

 1. Kan het beleid veranderd worden?

3.1       Dat kan. Daarom dient u dit te controleren, telkens als u de Site bezoekt. Als u de Site gebruikt na de ingangsdatum die bovenaan het herziene beleid staat, dan accepteert u dit beleid, ons cookiebeleid en de algemene voorwaarden.

 1. Welke persoonsgegevens of andere gegevens verzamelen wij?

Informatie die u aan ons verstrekt

4.1       Wij verzamelen en bewaren de informatie die u ons verstrekt door middel van formulieren die u invult op de Site – zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, welk type kunstenaar u bent, uw productvoorkeuren – of als u met ons communiceert per telefoon, e-mail of op een andere manier. U kunt zelf bepalen welke informatie u via deze formulieren aan ons wilt verstrekken, maar een deel van deze informatie kan verplicht zijn om u bepaalde diensten of goederen te verstrekken (bijvoorbeeld het factuur- of leveringsadres als u bij ons bestelt). Als u ervoor kiest dergelijke informatie niet te verstrekken, dan kunnen wij u dergelijke diensten of goederen niet leveren.

Informatie die wij over u verzamelen

4.2       Wij ontvangen en slaan bepaalde informatie automatisch op als u met ons in contact komt. Voorbeelden hiervan zijn verbindingsinformatie zoals land en stad, browsertype en -versie, uw besturingssysteem en -platform, een uniek referentienummer gekoppeld aan de gegevens die u invoert op ons systeem, inloggegevens, de volledige URL-clickstreamgegevens van, naar, door en van onze site (inclusief datum en tijd), cookienummer, activiteit op de Site inclusief de pagina’s die u hebt bezocht, zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd, gekochte producten, vind-ik-leuks, opmerkingen en uploads.

Informatie die we ontvangen uit andere bronnen

4.3       Wij kunnen informatie over u ontvangen als u gebruikmaakt van een van de andere websites die wij exploiteren of de andere diensten die wij verlenen. We werken ook nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakenpartners, toeleveranciers op het gebied van technische diensten, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, aanbieders van analysediensten, aanbieders van zoekinformatie, kredietreferentiebureaus) en we kunnen van hen informatie over u ontvangen.

 1. Hoe zit het met cookies?

5.1       Wij maken gebruik van cookies op de Site. De volledige details zijn beschikbaar in ons afzonderlijke cookiebeleid.

 1. Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?

6.1       In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikken wij over verschillende rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

(a) Uitvoering van een contract met u: voor gegevens die nodig zijn om u goederen of diensten te leveren (die u als verplichte velden ziet bij elke bestelling of aanmeldproces), verwerken wij de gegevens om u die goederen en diensten te kunnen leveren;

(b) Toegestaan: als u toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld door ermee in te stemmen dat wij u mogen benaderen met aanbiedingen en evenementen waarin u wellicht interesse hebt), dan verwerken wij de gegevens op basis van die toestemming;

(c) Rechtmatige belangen: voor de overige gegevens die we verzamelen, verwerken we deze in het legitieme belang van onze bedrijfsvoering.

 1. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

7.1       Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten te verlenen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn gesloten en om u te voorzien van de informatie, producten en verdere diensten die u van ons kunt verlangen. Hieronder vallen het verzenden van service-/transactieberichten, het verwerken van betalingen en/of het uitvoeren van orders.

7.2       Wij gebruiken uw persoonsgegevens om effectief met u te kunnen communiceren als u probeert contact met ons op te nemen via de Site.

7.3       Wij willen u uitsluitend marketinggerelateerde communicatie sturen (per e-mail, post, telefoon of SMS) waarvan wij denken dat deze u interesseert en waarvoor u toestemming hebt gegeven op de Site. U kunt uw privacy-instellingen en -voorkeuren wijzigen in ‘Uw Account’. Let op: zelfs als u ervoor kiest geen marketinge-mails van ons te ontvangen, ontvangt u nog steeds onze transactionele e-mails, zoals berichten met betrekking tot uw bestellingen, updates over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht, of informatie over uw account. U blijft ook e-mails ontvangen over andere programma’s waarvoor u zich hebt ingeschreven, zoals de programma’s Fine Art Collective en Artists Outreach.

7.4       Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om u te herkennen wanneer u de Site bezoekt of terugkeert om geanonimiseerde verkeers- en gebruikspatronen te volgen, om fraude of misbruik te voorkomen of op te sporen of om ons te helpen de Site te verbeteren. Hiervoor kunnen we cookies gebruiken. Bekijk ons cookiebeleid.

7.5       Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om advertenties te tonen op onze website, toegespitst op u en uw voorkeuren. Hiervoor kunnen we cookies gebruiken. Bekijk ons cookiebeleid.

7.6       Als u ons een e-mailadres van een derde partij geeft om iemand naar ons door te verwijzen, gebruiken we dat e-mailadres alleen om het verwijzingsbericht door te sturen. Daarna verwijderen we het onmiddellijk. U dient toestemming te hebben van de persoon wiens gegevens u ons verstrekt.

7.7       Wij bewaren persoonsgegevens van opgeheven accounts om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onze algemene voorwaarden te handhaven, fraude te voorkomen, verschuldigde vergoedingen te innen, geschillen op te lossen, problemen op te lossen, hulp te bieden bij onderzoeken en andere acties te ondernemen zoals toegestaan door de wet.

7.8       We kunnen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens, deze verwijderen, wijzigen, opslaan of anderszins gebruiken als we reden hebben om aan te nemen dat deze in strijd zijn met onze algemene voorwaarden, of dat dergelijke stappen nodig zijn om ons of anderen te beschermen, of als er een strafbaar feit is gepleegd, of als we daartoe wettelijk verplicht zijn of op verzoek van een bevoegde autoriteit.

 1. Hoe beschermen we persoonsgegevens? 

8.1       Veiligheid heeft een hoge prioriteit. We nemen alle relevante voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

8.2       E-mails en andere elektronische communicatie zijn niet veilig als deze niet versleuteld zijn. Uw berichten kunnen servers in een aantal landen passeren, waaronder landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), alvorens deze ons bereiken. Hoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar de Site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op uw eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeoorloofde toegang tot of verlies van persoonsgegevens als gevolg van een oorzaak buiten onze controle. Wij kunnen evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor handelingen of nalatigheden van andere gebruikers of derden die mogelijk misbruik maken van uw persoonsgegevens die zij van de Site verzamelen.

 1. Aan wie geven we persoonsgegevens door? 

9.1       Betaalgegevens inclusief creditcardnummers worden rechtstreeks aan onze bankpartner verstrekt. Wij ontvangen dergelijke informatie niet. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet zonder toestemming gebruikt worden, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan relevante derden, waaronder kredietreferentie- en fraudepreventiebureaus, die deze informatie kunnen vastleggen.

9.2       Wij kunnen derden die ons een dienst verlenen toegang verlenen tot uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: aanbieders van e-commerceplatforms, koeriers (om goederen te kunnen leveren), website hosts en bedrijven die ons helpen bij het uitvoeren van communicatie-activiteiten of het toezicht op onze site.

9.3       Als u toestemming hebt gegeven op onze site, dan kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan onze andere groepsondernemingen, d.w.z. onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel 1159 van de Companies Act 2006 in het Verenigd Koninkrijk of geselecteerde derden zodat zij u e-mails (of andere mededelingen) kunnen sturen met gegevens over goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijn, inclusief informatie over speciale aanbiedingen of promoties. U kunt uw privacy-instellingen en -voorkeuren wijzigen in ‘Uw Account’.

9.4       Uw activiteit op de Site:

 1. a) Als u zich registreert voor onze community, zijn uw displaynaam (die u desgewenst kunt wijzigen in een andere naam dan uw echte naam), foto, profiel/biografie en illustraties (inclusief eventuele titels/beschrijvingen van kunstwerken) altijd zichtbaar en doorzoekbaar voor gebruikers van de Site. Uw volgers krijgen een melding als u een nieuw kunstwerk uploadt.
 2. b) Afhankelijk van uw privacy-voorkeuren kan de volgende informatie over u ook zichtbaar en doorzoekbaar zijn voor andere gebruikers: vind-ik-leuks, recente activiteiten, recensies, bekeken video’s, geüploade kunstwerken, opmerkingen en koppelingen (d.w.z. gebruikers die u volgt en degenen die u volgen).
 3. c) Als u een recensie of commentaar op de Site plaatst, dan wordt uw displaynaam getoond en wordt de gebruiker die het onderwerp is van de recensie/opmerking op de hoogte gebracht.
 4. d) Als u een andere gebruiker volgt, dan krijgt die gebruiker een melding als u uw privacyinstellingen dienovereenkomstig hebt ingesteld.
 5. e) Als u uw account wilt deactiveren, dan kunt u uw profiel deactiveren in de sectie “Uw profiel en privacy-voorkeuren” van uw account.
 6. f) Als u alle activiteiten/werkzaamheden permanent wilt verwijderen en uw account wilt sluiten, dan stuurt u een e-mail naar info@thefineartcollective.nl

9.5       Wij kunnen persoonsgegevens openbaar maken voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is:

 1. a) Als we reden hebben om aan te nemen dat u onze algemene voorwaarden schendt, of dat dergelijke stappen nodig zijn om ons of anderen te beschermen, of als er een strafbaar feit is gepleegd, of als we daartoe wettelijk verplicht zijn of op verzoek van een bevoegde autoriteit; of
 2. b) In het geval van een feitelijke of voorgenomen verkoop of fusie of bedrijfscombinatie waarbij al onze activiteiten of een relevant deel daarvan betrokken zijn.
 3. c) Als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op de bescherming tegen fraude en de kredietrisicoreductie.

9.6       We kunnen persoonsgegevens buiten de EER opslaan of doorgeven voor de doeleinden die in dit beleid worden vermeld. Als dat het geval is, houden we ons uiteraard aan de toepasselijke wetten met betrekking tot de doorgifte van gegevens buiten de EU.

9.7       Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in dit beleid, heeft dit document alleen betrekking op het gebruik en de openbaarmaking van informatie die wij van u verzamelen. Als u uw gegevens bekendmaakt aan derden, of dat nu andere gebruikers van onze site of andere websites zijn, dan kunnen andere regels van toepassing zijn op het gebruik ervan of de openbaarmaking van uw informatie.

 1. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens? 

10.1      U kunt contact met ons opnemen via de optie ‘contact us’ om:

(a) inzage te vragen in of een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, hetzij om deze zelf in te zien, hetzij om deze te verstrekken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

(b) te verzoeken om wissing of rectificatie van persoonsgegevens die wij over u bewaren;

(c) bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens en/of te verzoeken dat wij ons gebruik van deze gegevens beperken of stopzetten

(b) uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, als wij gegevens verwerken op basis van toestemming.

10.2      Indien u dat wenst, kunt u uw account bij ons op de hierboven beschreven manier definitief laten verwijderen.

10.3      Voor informatie over uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in de Europese Unie, zie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

 

 

FacebooktwitterFacebooktwitter